نظر به استاندارد بسیار بالای تیوب های آلومینیومی در رقابت با تیوب های پلاستیکی در مواردی مانند نفوذ ناپذیری هوا (از بدن یا سرشانه تیوب) و یا عدم تراوش مواد داخل تیوب به خارج و همچنین یکپارچگی کامل تیوب های آلومنیومی بدون هیچ درز یا جوش ، کلیه پماد و ژلهای دارویی در تیوب های آلومینیومی بسته بندی میشوند. این تیوب ها از ابتدا به صورت سیل ( آببند) تهیه میشود و باید در کارخانه ی داروسازی از انتها پر شود. مصرف کننده ی نهایی، تیوب آلومینیومی را در اولین مصرف با قسمت پلاستیکی ویژه ای که در درب تیوب (کپ) تعبیه شده باز خواهد کرد.
با توجه به طیف گسترده مواد دارویی با خواص گوناگون شیمیایی، لازم است که کارخانجات داروساز و خریدار تیوب مطابق با ضوابط اداره غذا و دارو و همچنین GMP با تست مجاورت مواد دارویی در تیوب آلومینیومی از تطبیق 100% تیوب و محصول اطمینان حاصل نمایند. این آزمایش در مورد محصولاتی که برای اولین بار در این بسته بندی عرضه میشوند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.