نظر به تنوع کاربرد آلومنیوم در صنایع مختلف، این شرکت صرفاً برای رفع وابستگی کشور به خارج، تولید قوطی های مختلف آلومینیومی را به عنوان یکی از محصولات جانبی خود در دستور کار دارد. گستردگی مصارف این نوع قوطی ها شامل استفاده در ساخت فیلتر بنزین خودرو، پوسته ی خازن های محافظ موتور ها و خازنهای راه انداز ، ساخت انواع پوکه و ساخت مخازن نگهداری مواد پلیمری (در احجام کم) برای تزریق پلاستیک و ده ها کاربرد دیگر میشود.