خط تولید تیوب آلومینیوم که بر حسب مدل دارای طول حدود 40 متر است ، از مراحل مختلفی تشکیل شده که به طور مختصر معرفی میگردد :

0- پیش تولید : ماده اولیه تولید تیوب ، قرص هایی از جنس آلومینیوم هستند که دارای ضخامت و قطر مشخص برای هر سری تولید هستند. در مرحله ی پیش تولید این پولک ها ، با پودر زینک استئارات آغشته میشوند. این پولکها در کارخانه تولید پولک دارای خط و خش هایی میشوند که پودر زینک را بر روی سطح خود نگه دارند.
1- پرس
در دستگاه پرس هر پولک در قالب هم اندازه خود قرار گرفته و با یک ضربه کِش می آید به نحوی که شکل خام تیوب ایجاد میشود. پودر زینک باعث میشود که ورود پولک به قالب و خروج تیوب خام از قالب به روانی انجام پذیرد و همچنین تیوب به درستی و یکنواخت شکل بگیرد. در این مرحله تیوب ها به علت تنش مولکولی ایجاد شده در هنگام ضربه ، بدنه فنری و انعطاف ناپذیری دارند.

2- دستگاه تراش ( Trimming)
در این قسمت تیوبها از انتها بر حسب ابعاد مورد نظر مشتری هم اندازه شده و رزوه ی مورد نظر در سر تیوب ایجاد میشود.

3- کوره آنیل
در این کوره تیوبها با قرار گرفتن در دمای بالا، تنش ایجاد شده در سطح خود را از دست داده و نرمی مورد نظر را به دست می آورند. همچنین این دمای بالا موجب تصعید (تبدیل جامد به گاز) پودر زینک استئارات شده و کلیه ی مواد خارجی احتمالی در سطح تیوب ها جدا میشود.

4- خنک کن
در این قسمت دمای تیوب ها پایین آمده و آماده ورود به مرحله بعد میشوند

5- دستگاه لاک داخل :
در این قسمت داخل تیوبها در چند مرحله و با چند نازل لاک داخل پاشیده میشود تا تمام سطوح مختلف داخل تیوب پوشانده شوند.

6- کوره ی پخت لاک :
در این قسمت لاک داخل تیوب ها در مجاورت گرما پلیمریزه شده و تشکیل زنجیره ی محافظ میدهند.

7- دستگاه پوشش خارجی تیوب
در این قسمت سطح بیرونی تیوب ها با ماده ای جهت آماده سازی برای چاپ پوشانده میشوند. این لایه که معمولاً به رنگ سفید یکدست اجرا میشود با ضخامت بالای خود، از بدنه تیوب نیز محافظت میکند . در مورد تیوبهای مورد نیاز صنایع آرایشی بهداشتی ، این پوششها به صورت بیرنگ اجرا میشود.

8- کوره پخت لاک خارج :
در این قسمت پوشش روی تیوب ها در مجاورت گرما، خشک شده تثبیت میگردند.

9- دستگاه چاپ: در این مرحله طرح مورد نظر خریدار بر روی تیوب چاپ میشود. این دستگاه چاپ دوار به سیستم افست، میتواند تا 4 رنگ مجزا را بر روی تیوب چاپ کند. از نظر تنوع رنگ در هرکدام از این 4 رنگ، عملاً محدودیتی وجود ندارد.

10- کوره پخت چاپ :
در این مرحله مرکب اجرا شده روی تیوب ها در مجاورت حرارت خشک شده و تثبیت میشود.

11- کپ بندی
در این مرحله تیوبها همانند سایر مراحل پیش به صورت کامل خودکار در بندی میشوند.

12- دستگاه پاشش لاتکس
در این مرحله در انتهای تیوبها یک سانت مایع آببندی پاشیده میشود. در کارخانه ی دریافت کننده ی تیوب ، تیوب ها بعد از پر شدن ، از انتهای تیوب تا میشوند. این مایع آببندی مانع از نفوذ مواد از انتهای تیوب های تاشده به بیرون میشود.
مایع آببندی یه صورت هوا خشک بوده و در عرض حداکثر یکروز به حد خشک شدگی مورد نظر میرسند.

13- بسته بندی
در این مرحله تیوبها در اتاق های ایزوله بازبینی شده و تیوبهای سالم بسته بندی میشوند. کارتنهای حاوی تیوب برحسب نظر مشتری میتوانند با یک لایه پلاستیکی شرینک شوند.

پس ازاین مرحله و انجام تست های رندوم (علاوه بر تستهایی که اپراتور های هر دستگاه در حین تولید انجام میدهند) تیوبها پس از کسب گواهی کیفیت مورد نظر ، به انبار کالاهای آماده ی ارسال فرستاده میشوند.

تستهای مختلفی که بر روی هر تیوب انجام میشود (چه در مرحله ی تولید و چه در انبار قرنطینه) به طور پایه در استاندارد شماره 2149 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی شرح داده شده است. لیکن تیوب ها به لحاظ نوع مصرف و در خواست مشتری، تستهای بیشتری از این استاندارد را از جهات مختلف باید سپری کنند که زمان این تستها بعضا تا بیش از 24 ساعت است. بنابراین بین زمان اتمام تولید تا زمانی که تیوبها وارد انبار کالاهای آماده ی ارسال شوند، معمولاً یک تاخیر یک تا چند روزه وجود دارد.