تیوب آلومینیومی

مراحل تولید

خط تولید تیوب آلومینیوم که بر حسب مدل دارای طول حدود ۴۰ متر است از مراحل مختلفی تشکیل شده که به طور مختصر معرفی میگردد.

پیش تولید
پرس
دستگاه تراش
کوره آنیل
خنک کن
کوره ی پخت لاک
دستگاه پوشش خارجی
کوره پخت لاک خارج
دستگاه چاپ
کوره پخت چاپ
کپ بندی
دستگاه پاشش لاتکس

گواهینامه ها